TreeAssist

Požadavky FTP klienta (nebo webové FTP) Plugin AuthMe 1. Instalace pluginu Plugin nalezneme v PluginManageru v administraci Vašeho MultiMine.cz serveru. 2. Config 2. Vysvětlení configu

TitleMotd

Požadavky FTP klienta (nebo webové FTP) Plugin TitleMotd 1. Instalace pluginu Plugin nalezneme v PluginManageru v administraci Vašeho MultiMine.cz serveru. 2. Config 3. Vysvětlení configu

Jak nainstalovat plugin na serveru pomocí plugin manageru

Požadavky žádné požadavky  Proč instalovat pluginy pomocí plugin manageru? Protože je to jednodušší, než pluginy stahovat a vkládat do FTP. 1. V menu klikneme na „Plugin Manager“ 2. Dále klikneme na „Instalovat Pluginy“ 3. U pluginy, který chceme na server klikneme na „+ Instalovat“ 4. Restartujeme server Po nainstalování pluginu […]

AutoMessage

Požadavky FTP klienta (nebo webové FTP) Plugin AutoMessage (jak nahrát plugin na server najdete zde) Plugin AutoMessage dokáže v určitých intervalech automaticky psát předurčené zprávy. 1. Config 2. Vysvětlení configu 3. Příkazy

Základní příkazy ve spigotu

Požadavky žádné požadavky Příkazy /achievement give <name/*> [jméno hráče] Dá hráči určený achievement. /ban <jméno hráče> [důvod] Zakáže hráči vstup na server. /ban-ip <jméno hráče/IP adresa> [důvod] Zakáže všem hráčům na IP adrese vstup na server. /banlist Vypíše všechny zabanované hráče. /blockdata <x> <y> <z> <tag> Nastaví bloku na určených […]

AuthMe

Požadavky FTP klienta (nebo webové FTP) Plugin AuthMe (jak nahrát plugin na server najdete zde) Plugin AuthMe na server přidává funkce jako jsou registrace a přihlašování, čili jde o zabezpečení účtu. 1. Příkazy: 2. Config: 3. MySQL a AntiBot: 4. Instalace češtiny: Stáhneme překlad zde. Vložíte .yml soubor do home/minecraft/plugins/AuthMe/messages. Nastavíme […]