AuthMe

Požadavky

Plugin AuthMe na server přidává funkce jako jsou registrace a přihlašování, čili jde o zabezpečení účtu.

1. Příkazy:

Příkazy

Příkazy pro hráče:

 • /login <heslo>
  Přihlásí tě.
 • /logout
  Odhlásí tě.
 • /register <heslo> <heslo znovu>
  Registruje tě.
 • /unregister <heslo>
  Odregistruje tě.
 • /changepassowrd <staré heslo> <nové heslo>
  Změní ti heslo.
 • /email show
  Ukáže ti tvojí emailovou adresu, kterou jsi zadal.
 • /email add <emailová adresa> <emailová adresa znovu>
  Přidá emailovou adresu.
 • /email change <stará emailová adresa> <nová emailová adresa>
  Změní emailovou adresu.
 • /email recover <emailová adresa>
  Zašle ti na email (pokud ho máš zadaný) tvoje heslo.
 • /email code <potvrzovací kód z emailu>
 • /email setpassowrd <heslo>
  Nastaví ti heslo pro obnovení.
 • /captcha <ověření>

Příkazy pro OP:

 • /authme register <jméno hráče> <heslo>
  Zaregistruje hráče.
 • /authme unregister <jméno hráče>
  Odregistruje hráče.
 • /authme forcelogin <jméno hráče>
  Vynutí přihlášení.
 • /authme password <jméno hráče> <nové heslo>
  Změní heslo hráči.
 • /authme lastlogin <jméno hráče>
  Ukáže informace o posledním přilhášeným hráči.
 • /authme accounts <jméno hráče>
  Vypíše všechny hráče zaregistrované na IP adrese hráče./authme email <jméno hráče> – Napíše emailovou adresu hráče, pokud ho vyplnil.
 • /authme setemail <jméno hráče> <jeho email>
  Změní emailovou adresu hráče.
 • /authme getip <jméno hráče>
  Napíše hráčovu IP adresu.
 • /authme spawn
  Teleportuje na spawn, pokud je nastavený.
 • /authme setspawn
  Nastaví spawn pro AuthMe.
 • /authme firstspawn
  Teleportuje na spawn na který se objeví hráč, který je na serveru poprvé.
 • /authme setfirstspawn
  Nastaví spawn na který se objeví hráč, který je na serveru poprvé.
 • /authme purge <počet dní>
  Vymaže data AuthMe, která jsou starší než počet dní, který se napíše.
 • /authme backup
  Vytvoří zálohu registrovaných uživatelů.
 • /authme resetpos <jméno hráče/*>
  Vymaže poslední pozici určitého hráče, nebo všech.
 • /authme purgebannedplayers
  Vymaže data hráčů, kteří jsou zabanovaní.
 • /authme reload
  Znovu načte config AuthMe.
 • /authme version
  Vypíše informace o pluginu AuthMe.

2. Config:

Hotový config.yml
settings:
  sessions:
    enabled: true
    timeout: 1800
  messagesLanguage: 'cz'
  logLevel: 'FINE'
  useAsyncTasks: true
  restrictions:
    allowChat: false
    hideChat: false
    allowCommands: 
    - '/login'
    - '/register'
    - '/l'
    - '/reg'
    - '/email'
    - '/captcha'
    maxRegPerIp: 5
    minNicknameLength: 3
    maxNicknameLength: 16
    ForceSingleSession: true
    ForceSpawnLocOnJoin:
      enabled: true
      worlds: 
      - 'world'
      - 'world_nether'
      - 'world_the_end'
    SaveQuitLocation: true
    AllowRestrictedUser: false
    AllowedRestrictedUser: []
    banUnsafedIP: false
    kickNonRegistered: false
    kickOnWrongPassword: false
    teleportUnAuthedToSpawn: false
    allowMovement: false
    timeout: 30
    allowedNicknameCharacters: '[a-zA-Z0-9_]*'
    allowedMovementRadius: 100
    ProtectInventoryBeforeLogIn: true
    DenyTabCompleteBeforeLogin: false
    displayOtherAccounts: true
    spawnPriority: 'authme,essentials,multiverse,default'
    maxLoginPerIp: 3
    maxJoinPerIp: 3
    noTeleport: false
    allowedPasswordCharacters: '[\x21-\x7E]*'
    otherAccountsCmdThreshold: 0
    otherAccountsCmd: 'Hrac %playername% ma vice uctu!'
  GameMode:
    ForceSurvivalMode: false
  unrestrictions:
    UnrestrictedName: []
  security:
    minPasswordLength: 5
    passwordMaxLength: 30
    passwordHash: 'SHA256'
    doubleMD5SaltLength: 8
    legacyHashes: []
    pbkdf2Rounds: 10000
    unsafePasswords: 
    - '123456'
    - 'password'
    - 'qwerty'
    - '12345'
    - '54321'
    - '123456789'
    - 'help'
  registration:
    enabled: true
    messageInterval: 3
    force: true
    type: 'PASSWORD'
    secondArg: 'CONFIRMATION'
    forceKickAfterRegister: false
    forceLoginAfterRegister: false
  useWelcomeMessage: true
  broadcastWelcomeMessage: false
  delayJoinMessage: false
  customJoinMessage: 'Hrac {DISPLAYNAME} se pripojil.'
  removeUnloggedLeaveMessage: false
  removeJoinMessage: false
  removeLeaveMessage: false
  applyBlindEffect: false
  preventOtherCase: true
GroupOptions:
  enablePermissionCheck: false
  registeredPlayerGroup: ''
  unregisteredPlayerGroup: ''
Email:
  mailSMTP: 'smtp.gmail.com'
  mailPort: 465
  useTls: true
  mailAccount: ''
  mailPassword: ''
  mailAddress: ''
  mailSenderName: ''
  RecoveryPasswordLength: 8
  mailSubject: 'Your new AuthMe password'
  maxRegPerEmail: 1
  recallPlayers: false
  delayRecall: 5
  emailBlacklisted: 
  - '10minutemail.com'
  emailWhitelisted: []
  generateImage: false
  emailOauth2Token: ''
Hooks:
  multiverse: true
  bungeecord: false
  sendPlayerTo: ''
  disableSocialSpy: false
  useEssentialsMotd: true
Protection:
  enableProtection: false
  enableProtectionRegistered: true
  countries: 
  - 'US'
  - 'GB'
  countriesBlacklist: 
  - 'A1'
  enableAntiBot: true
  antiBotInterval: 5
  antiBotSensibility: 10
  antiBotDuration: 10
  antiBotDelay: 60
Purge:
  useAutoPurge: false
  daysBeforeRemovePlayer: 60
  removePlayerDat: false
  removeEssentialsFile: false
  defaultWorld: 'world'
  removeLimitedCreativesInventories: false
  removeAntiXRayFile: false
  removePermissions: false
Security:
  SQLProblem:
    stopServer: true
  console:
    removePassword: true
    logConsole: true
  captcha:
    useCaptcha: false
    maxLoginTry: 5
    captchaLength: 5
    captchaCountReset: 60
  tempban:
    enableTempban: false
    maxLoginTries: 10
    tempbanLength: 480
    minutesBeforeCounterReset: 480
  recoveryCode:
    length: 8
    validForHours: 4
    maxTries: 3
    passwordChangeTimeout: 2
  emailRecovery:
    cooldown: 60
limbo:
  persistence:
    type: 'INDIVIDUAL_FILES'
    distributionSize: 'SIXTEEN'
  restoreAllowFlight: 'RESTORE'
  restoreFlySpeed: 'MAX_RESTORE'
  restoreWalkSpeed: 'MAX_RESTORE'
BackupSystem:
  ActivateBackup: false
  OnServerStart: false
  OnServerStop: true
  MysqlWindowsPath: ''

3. MySQL a AntiBot:

MySQL a AntiBot config
DataSource:
  backend: 'SQLITE'
  caching: true
  mySQLHost: '127.0.0.1'
  mySQLPort: '3306'
  mySQLUseSSL: true
  mySQLUsername: 'authme'
  mySQLPassword: 'HESLO'
  mySQLDatabase: 'authme'
  mySQLTablename: 'authme'
  mySQLColumnId: 'id'
  mySQLColumnName: 'username'
  mySQLRealName: 'realname'
  mySQLColumnPassword: 'password'
  mySQLColumnEmail: 'email'
  mySQLColumnLogged: 'isLogged'
  mySQLColumnIp: 'ip'
  mySQLColumnLastLogin: 'lastlogin'
  mySQLlastlocX: 'x'
  mySQLlastlocY: 'y'
  mySQLlastlocZ: 'z'
  mySQLlastlocWorld: 'world'
  mySQLlastlocYaw: 'yaw'
  mySQLlastlocPitch: 'pitch'
  poolSize: -1
Protection:
  enableProtection: false
  enableProtectionRegistered: true
  countries: 
  - 'US'
  countriesBlacklist: 
  - 'A1'
  enableAntiBot: true
  antiBotInterval: 5
  antiBotSensibility: 10
  antiBotDuration: 10
  antiBotDelay: 60

Vysvětlení:

 • 127.0.0.1 = IP databázového serveru (mySQLHost:‘127.0.0.1‚)
 • 3306 = Port databázového serveru (mySQLPort:‘3306‚)
 • authme = Název uživatele (mySQLUsername:‘authme‚)
 • HESLO = Heslo k databázi (mySQLPassword:‘HESLO‚)
 • authme = Název databáze (mySQLDatabase:‘authme‚)
 • US = Země, ze kterých je povoleno se připojit na server (- ‚US‚)
 • A1 = Země, ze kterých je zakázáno se připojit na server (- ‚A1‚)

4. Instalace češtiny:

 1. Stáhneme překlad zde.
 2. Vložíte .yml soubor do home/minecraft/plugins/AuthMe/messages.
 3. Nastavíme v configu „messagesLanguage: en“ na „messagesLanguage: cz“
 4. Znovu načteme plugin příkazem /authme reload.

5. Práva:

 • authme.player.* – Práva pro hráče.
 • authme.admin.* – Práva pro adminy.

Podrobněji popsané práva zde.