AutoMessage

Požadavky

Plugin AutoMessage dokáže v určitých intervalech automaticky psát předurčené zprávy.

1. Config

Config
settings:
 enabled: true
 min-players: 5
 log-to-console: false
message-lists:
 test:
  enabled: true
  interval: 300
  expiry: -1
  random: true
  messages:
  - Toto je první zpráva.
  - Toto je druhá zpráva.
 test2:
  enabled: true
  interval: 500
  expiry: -1
  random: true
  messages:
  - Toto je první zpráva
  - Toto je druhá zpráva.

2. Vysvětlení configu

Vysvětlení configu
 • test
  Jméno listu.
 • true
  Povolit automatické zprávy. (enabled: true)
 • 5
  Minimální počet hráčů, aby se zprávy zobrazovaly. (min-player: 0)
 • false
  Zakázat zapisování zpráv do console. (log-to-console: false)
 • true
  Povolit  list zpráv. (enabled: true)
 • 300
  Počet sekund, po kterých se napíše další zpráva. (interval: true)
 • true
  Zprávy z listu se budou psát postupně. (random: true)
 • Toto je první zpráva.
  Zpráva.

3. Příkazy

Příkazy
 • /automsg reload
  Znovu načte config pluiginu.
 • /automsg interval <jméno listu> <interval>
  Nastaví interval psaní zpráv.
 • /automsg random <jméno listu>
  Nastaví náhodné zprávy v listu.
 • /automsg broadcast <jméno listu> <číslo zprávy>
  Napíše zprávu z listu.
 • /automsg list <jméno listu>
  Vypíše celý list a zprávy v něm.
 • /automsg edit <jméno listu> <číslo zprávy> <text>
  Změní zprávu.
 • /automsg enabled <jméno listu>
  Povolí list.
 • /automsg remove <jméno listu> [číslo zprávy]
  Smaže list/zprávu.
 • /automsg update
  Aktualizuje plugin na nejnovější verzi.