JoinMessageChanger

Požadavky

Tento plugin podporuje změnu připojovací a odpojovací zprávy přímo ze hry! Také podporuje Vault prefixy.

1. Instalace pluginu

Plugin stáhneme a dáme do složky /home/minecraft/plugins. A server restartujeme pomocí tlačítka restart ve webové administraci serveru.

2. Příkazy

Pro zobrazení nicku hráče používejte $player

 • /jmc join <připojovací zpráva>
  Příklad: /jmc join &r$player &r&bse pripojil!
  Tento příkaz změní připojovací zprávu.
 • /jmc leave <odpojovací zpráva>
  Příklad: /jmc join &r$player &r&bse odpojil!
  Tento příkaz změní odpojovací zprávu.
 • /jmc prefix
  Vypníná a zapíná zobrazovaní prefixu ve zprávě.