PermissionEx

Požadavky

1. Instalace pluginů

Oba dva pluginy stáhneme a dáme do složky /home/minecraft/plugins. A server restartujeme pomocí tlačítka restart ve webové administraci serveru.

2. Config.yml

Pokud nechcete propojit více serverů, tak tento bod přeskočte.
Projení dvou a více serverů musíme mít soubory propojeny pomocí databáze MySQL.

Základni config.yml:

Základní config.yml
multiserver:
 use-netevents: true
permissions:
 debug: false
 allowOps: false
 user-add-groups-last: false
 log-players: false
 createUserRecords: false
 backend: file
 informplayers:
 changes: false
 basedir: plugins/PermissionsEx
 backends:
  file:
  type: file
  file: permissions.yml
updater: true
alwaysUpdate: false

Nahradíme tímto:

permissions:
 basedir: plugins/PermissionsEx
 backend: sql
 backends:
 sql:
  driver: mysql
  uri: mysql://5.9.152.100:3306/C65964
  user: C65964
  password: HESLO
 superperms:
 disable-unmatched: false
 enable: true
 matched-permissions: true
 debug: false
 raw-permissions: true
 strict-mode: false
 parent-nodes: true
 createUserRecords: false
 allowOps: true
 debug: false

Vysvětlení:

 • 5.9.152.100:3306 = Port a IP databázového serveru (uri: mysql://5.9.152.100:3306/C65964)
 • C65964 = Název databáze (uri: mysql://5.9.152.100:3306/C65964)
 • C65964 = Název uživatele (user: C65964)
 • Heslo = Heslo k vaší databázi. (password: HESLO)

3. Permissions.yml

Permissions.yml
groups:
 hrac:
  options:
   default: true
   prefix: '&7[Hrac]'    
  permissions:        
  - modifyworld.*
  - essentials.home
  - essentials.sethome
  - essentials.tpa
  - essentials.tpaccept
  - essentials.tpdeny
  - essentials.warp
  - essentials.warp.list
  - essentials.rules
  - essentials.spawn     
  - -bukkit.command.plugins  
  - essentials.msg
  
 VIP:
  inheritance:
  - hrac           
  options:
   prefix: '&6[VIP] '
  permissions:       
  - essentials.heal
  - essentials.back.ondeath
  
 admin:
  inheritance:
  - hrac  
  - VIP         
  options:
   prefix: '&e[Admin]'
  permissions:        
  - essentials.*
  
 majitel:
  options:
   prefix: '&c[Majitel]'
  permissions:
  - '*'       

schema-version: 1

Můžete použít tento předpřipravený soubou.yml

Skupiny a práva můžeme buď přidávat ze hry (můžeme upravovat i prefixy i suffixy), nebo ručně, v souboru permissions.yml. My si ukážeme tu lehčí variantu, budeme přidávat skupiny a práva pomocí příkazů ve hře.

Pozor!
Dbejte na to, že každá tečka, čárka a další znaky mohou celý soubor poškodit!
Databáze
Pokud používáte MySQL databázi, doporučujeme editaci práv přes příkazy.

 

Seznam příkazů
 • /pex group <název_skupiny> create – tímto příkazem vytvoříme skupinu.
  Příklad: /pex group Majitel create
 • /pex group <název_skupiny> add <permisse> – tímto příkazem přidáme permissi skupině.
  Příklad: /pex group Majitel add essentials.*
 • /pex group <název_skupiny> remove <permisse> – tímto příkazem odebereme permissi skupině.
  Příklad: /pex group Majitel remove essentials.*
 • /pex group <název_skupiny> prefix [prefix] – tímto příkazem nastavíme určité skupině prefix.
  Příklad: /pex group Majitel prefix &c&lMajitel
 • /pex group <název_skupiny> suffix [suffix] – tímto příkazem nastavíme určité skupině suffix.
  Příklad: /pex group Majitel suffix &f[&aSuperman&f]
 • /pex group <název_skupiny> parents set <podřazená skupina> – nastaví podřazenou skupinu skupině.
  Příklad: /pex group Majitel parents set Admin – to znamená že, Majitel dědí práva Admina
 • /pex group <název_skupiny> user add <nick> – přidání skupiny hráčovy.
  Příklad: /pex group Majitel user add Werwi