Sloty

Požadavky

Mám server s neomezenými sloty ale i tak na tom serveru mám 20 slotů. My si ukážeme jak a kde to řenastavit.

 

1. server.properties

Začneme editací souboru server.properties který najdeme v základní instalační složce /home/minecraft.

2. Najdeme „max-players“

 

#Minecraft server properties
#Mon May 08 10:08:49 CEST 2017
spawn-protection=16
generator-settings=
force-gamemode=false
allow-nether=true
gamemode=0
enable-query=false
player-idle-timeout=0
difficulty=1
spawn-monsters=true
op-permission-level=4
resource-pack-hash=
announce-player-achievements=true
pvp=true
snooper-enabled=true
level-type=DEFAULT
hardcore=false
enable-command-block=false
max-players=20
network-compression-threshold=256
max-world-size=29999984
server-port=#####
debug=false
server-ip=
spawn-npcs=true
allow-flight=false
level-name=world
view-distance=10
resource-pack=
spawn-animals=true
white-list=false
generate-structures=true
online-mode=true
max-build-height=256
level-seed=
use-native-transport=true
motd=A Minecraft Server
enable-rcon=false

„max-players“ v Češtině znamená maximálne hráčů.. nebo jednoduše to ukazuje kolik na serveru máme slotů. „max-players“ si můžeme přepsat na kolik slotů chceme.