Základní příkazy ve spigotu

Požadavky

žádné požadavky

Příkazy

 • /achievement give <name/*> [jméno hráče]
  Dá hráči určený achievement.
 • /ban <jméno hráče> [důvod]
  Zakáže hráči vstup na server.
 • /ban-ip <jméno hráče/IP adresa> [důvod]
  Zakáže všem hráčům na IP adrese vstup na server.
 • /banlist
  Vypíše všechny zabanované hráče.
 • /blockdata <x> <y> <z> <tag>
  Nastaví bloku na určených souřadnicích vybraný tag. (Tagy zde.)
 • /clear [jméno hráče]
  Vymaže celý inventář.
 • /clone <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> <x> <y> <z>
  Zkopíruje stavbu.
 • /defaultgamemode <survival/creative/adventure/spectator>
  Nastaví herní mód, který budou mít nastavený všichni hráči, kteří se poprvé připojí.
 • /deop <jméno hráče>
  Smaže hráči práva operátora, který může dělat na serveru cokoliv.
 • /difficulty <easy/normal/hard>
  Nastaví obtížnost serveru.
 • /effect <jméno hráče> <efekt> <doba trvání v sekundách> <síla efektu>
  Nastaví hráči určený efekt.
 • /enchant <jméno hráče> <typ enchantu> <level enchantu>
  Očaruje hráči věc, kterou drží v ruce určeným enchantem.
 • /entitydata <jméno příšery/zvířete> <tag>
  Nastaví příšeře/zvířeti vybraný tag. (Tagy zde.)
 • /execute <jméno příšery/zvířete/jméno hráče> <x> <y> <z> <příkaz>
  Vykoná příkaz na určité příšeře/zvířeti/hráči.
 • /fill <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> <blok>
  Vyplní místo mezi souřadnicemi blokem, který je vybrán.
 • /function <jméno funkce>
  Načte soubor funkce, který je nahrán na serveru.
 • /gamemode <survival/creative/adventure/spectator> [jméno hráče]
  Nastaví herní mód.
 • /gamerule <pravidlo> <hodnota>
  (Všechna pravidla vypsána zde.)
 • /give <jméno hráče> <předmět/blok> [počet]
  Přidá hráči do inventáře určený předmět/blok.
 • /help
  Vypíše všechny příkazy serveru.
 • /kick <jméno hráče> [důvod]
  Vyhodí hráče ze serveru.
 • /kill [jméno hráče]
  Instantně zabije hráče.
 • /list
  Vypíše všechny online hráče.
 • /locate <EndCity/Fortress/Mansion/Mineshaft/Munument/Stronghold/Temple/Village>
  Napíše nejbližší souřadnice určeného objektu ve světě.
 • /me <text>
  Napíše vaše jméno a text, který si určíte celému serveru.
 • /op <jméno hráče>
  Nastaví hráči operátora, který má neomezená práva.
 • /pardon <jméno hráče>
  Odbanuje hráče. (Povolí přístup na server hráči, který dostal ban příkazem /ban.)
 • /pardon-ip <IP adresa>
  Odbanuje IP hráče. (Povolí přístup na server hráči, který dostal IPban příkazem /ban-ip.)
 • /particle <název particlu> <x> <y> <z> <xd> <yd> <zd> <rychlost> [množství]
  Vytvoří částečky na určitém místě. (x, y, z – odkud; xd, yd, zd – kam)
 • /playsound <název zvuku> <zdroj> <jméno hráče> [x] [y] [z] [hlasitost]
  Pustí hráči zvuk.
 • /plugins
  Vypíše všechny pluginy na serveru.
 • /recipe <give/take> <jméno hráče> <jméno receptu>
  • give
   Přidá hráči recept do jeho knihy receptů.
  • take
   Odebere hráči recept z jeho knihy receptů.
 • /reload
  Znovu načte celý server (pluginy, configy).
 • /replaceitem <block/entity>
  • block <y> <z> <slot> <item> [množství]
   Vloží item do bloku s GUI.
  • entity <selektor> <slot> <item> [množství] Vloží item do inventáře.
 • /restart
  Vypne a zapne server
 • /save-all
  Uloží všechny světy.
 • /save-off
  Vypnout automatické ukládání světa.
 • /save-on
  Zapnout automatické ukládání světa.
 • /say
  Napíše vaše jméno a text, který si určíte celému serveru.
 • /scoreboard <objectives/players/teams>
  • objectives
   • list
    Vypíše list objektů.
   • add <jméno objektu> <typ objektu>
    Vytvoří nový objekt.
   • remove <jméno objektu>
    Smaže objekt.
   • setdisplay
    Nastaví zobrazování objektu do hry.

    • belowname
     Před jméno nad hráčem.
    • list
     Do TAB listu.
    • sidebar
     Do středu pravé části obrazovky.
  • players
   • set <jméno hráče> <jméno objektu> <počet bodů>
    Nastaví hráči pro daný objekt určený počet bodů.
   • add <jméno hráče> <jméno objektu> <počet bodů>
    Přidá hráči pro daný objekt určený počet bodů.
   • reset <jméno hráče> [jméno objektu]
    Restartuje pro daného hráče počet bodů u daného objektu.
   • list
    Vypíše všechny hráče přidané do jakéhokoliv objektu.
   • test <jméno hráče> <jméno objektu> <minimální počet bodů> [maximální počet bodů]
    Otestuje, zda má hráč počet bodů u určitého objektu mezi minimálním a maximálním počtem bodů.
  • teams
   • add <jméno týmu>
    Vytvoří nový tým.
   • remove <jméno týmu>
    Smaže tým.
   • empty <jméno týmu>
    Vymaže všechny hráče z týmu.
   • join <jméno týmu> [jméno hráče]
    Přidá hráče do týmu.
   • leave <jméno týmu> [jméno hráče]
    Vyhodí hráče z týmu.
   • option <jméno týmu>
    • friendlyfire <true/false>
     Nastaví zabíjení hráčů v týmu.
    • color
     Pozor!
     Používá se pouze Technické jméno!

     Kód Barva Technické jméno
     §0 Černá black
     §1 Tmavě modrá dark_blue
     §2 Tmavě zelená dark_green
     §3 Tmavě modrozelená dark_aqua
     §4 Tmavě červená dark_red
     §5 Tmavě fialová dark_purple
     §6 Zlatá gold
     §7 Šedá gray
     §8 Tmavě šedá dark_gray
     §9 Modrá blue
     §a Zelená green
     §b Modrozelená aqua
     §c Červená red
     §d Světle fialová light_purple
     §e Žlutá yellow
     §f Bílá white

     Nastaví barvu týmu.

    •  seeFriendlyInvisibles <true/false>
     Nastaví viditelnost neviditelných hráčů v týmu.
    • nametagVisibility <always/hideForOtherTeams/hideForOwnTeam/never>
     Nastaví viditelnost jména nad hráčem v týmu.
    • deathMessageVisibility <always/hideForOtherTeams/hideForOwnTeam/never>
     Nastaví viditelnost zprávy o smrti v týmu.
    • collisionRule <always/never/pushOtherTeams/pushOwnTeam>
     Nastaví šťouchání v týmu.
 • /seed
  Ukáže seed světa.
 • /setblock <x> <y> <z> <blok>
  Položí blok na určité souřadnice.
 • /setidletimeout <minuty>
  Po jaké době hráče server kickne, když se nebude hýbat.
 • /setworldspawn
  Nastaví spawn světa.
 • /spawnpoint
  Nastaví hráči, který příkaz napíše spawn pouze pro něj.
 • /spreadplayers <x> <z> <vzdálenost teleportu> <maximální vzdálenost> <spolupracovat s týmy ze scoreboardu (true/false)> <jméno hráče>
  Teleportuje hráče na náhodné místo v určeném území.
 • /stats
  • entity <selektor>
   • set <AffectedBlocks/AffectedEntities/AffectedItems/QueryResult/SuccessCount> <selektor> <objekt>
    Ukládá statistiky do objektu.
   • clear <AffectedBlocks/AffectedEntities/AffectedItems/QueryResult/SuccessCount>
    Vymaže statistiku.
  • block <x> <y> <z> 
   • set <AffectedBlocks/AffectedEntities/AffectedItems/QueryResult/SuccessCount> <selektor> <objekt>
    Ukládá statistiky do objektu.
   • clear <AffectedBlocks/AffectedEntities/AffectedItems/QueryResult/SuccessCount>
    Vymaže statistiku.
 • /stop
  Vypne server.
 • /stopsound  <jméno hráče> [ambient/block/hostile/master/music/neutral/player/record/voice/weather] [název zvuku]
  Vypne probíhající zvuk.
 • /summon <jméno moba> [x] [y] [z]
  Spawne moba.
 • /teleport <jméno hráče/selektor> <x> <y> <z>
  Teleportuje všechny hráče/moby.
 • /tell <jméno hráče> <zpráva>
  Pošle soukromou zprávu.
 • /tellraw <jméno hráče/selektor> <JSON text (př.: {„text“:“Ahoj.“})>
  Napíše text do chatu.
 • /testfor <jméno hráče/selektor>
  Testuje, kdo z určeného typu selektoru je na serveru.
 • /testforblock <x> <y> <z> <blok>
  Testuje, zda je na určitých souřadnicích určený blok.
 • /testforblocks <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> <x> <y> <z>
  Testuje, zda se bloky z určených souřadnic shodují s posledními souřadnicemi.
 • /time 
  • set <čas>
   Nastaví čas.
  • add <čas>
   Přidá čas.
  • query <day/daytime/gametime>
   Napíše, kolik mají určené hodnoty čas.
 • /timings <reset/report/on/off/paste>
  Sbírá data o server ke zjištění specifikací, které se dají zobrazit příkazem /timing paste.
 • /title <jméno hráče>
  • title <JSON text (př.: {„text“:“Ahoj.“})>
   Napíše titulek na obrazovku.
  • subtitle <JSON text (př.: {„text“:“Ahoj.“})>
   Napíše podtitulek na obrazovku.
  • actionbar <JSON text (př.: {„text“:“Ahoj.“})>
   Napíše text do baru nad hotbar.
  • clear
   Vymaže titulek.
  • reset
   Resetuje všechna nastavení příkazu.
  • times <zobrazování> <plné zobrazení> <mizení>
   Nastaví čas titulků.
 • /toggledownfall
  Zapne/vypne déšť.
 • /tp 
  • [jméno hráče, který bude portován] [jméno hráče, ke kterému se bude portovat]
   Portne jednoho hráče k druhému.
  • [jméno hráče] <x> <y> <z>
   Portne hráče na určité souřadnice.
 • /tps
  Zatížení serveru ze strany serveru.
 • /trigger <objekt> <add/set> <hodnota>
  Jednodušší a modifikovanější ovládání objektu.
 • /version
  Vypíše verzi serveru.
 • /weather <clear/rain/thunder>
  Nastaví počasí.
 • /whitelist
  • on
   Zapne whitelist.
  • off
   Vypne whitelist.
  • list
   Vypíše list hráčů, kteří jsou na whitelistu.
  • add <jméno hráče>
   Přidá hráče na whitelist.
  • remove <jméno hráče>
   Vymaže hráče z whitelistu.
  • reload
   Znovu načíst whitelist.
 • /worldborder
  • set <počet bloků> [čas v sekundách]
   Nastaví hranici světa.
  • center <x> <z>
   Nastaví střed hranice.
  • damage
   • buffer <počet bloků>
    Nastaví, kolik bloků od hranice bude hráč zraňován.
   • amount <počet srdíček za blok>
    Nastaví, kolik srdíček to hráči bude ubírat, když bude jeden block od hranice.
  • get
   Napíše, kolik blocků od středu je hranice velká.
  • add <počet blocků> [čas v sekundách]
   Zvětší hranici světa.
 • /xp <počet> [jméno hráče]
  Přidá XP.